ВСК Кентавър ЕООД


Фирмата снабдява със суровини, материали, резервни части и машини най-големите заводи и фирми в България в отраслите енергетика, металургия, машиностроене, строителство, лека, тежка, химическа и военна промишленост и селско стопанство.