Врана


  Производство на елитни разплодни животни, посевен и посадъчен материал; екологично чиста продукция производство; преработка, заготовка, съхранение; ремонт на машини и съоръжения; обучение на фермерски кадри; търговия, внос, износ.