ВОМ - Взривна обработка на металите ООД


Взривни технологии при обработка на метали:хидровзривна деформация на миталите (параболоидни рефлектори) взривно заваряване на метали (биметали) взривен способ за получаване на диамантен прах