Водно строителство 2001 ООД


Инертни материали; бетонни елементи; водни иригационни системи и хидротехнически конструкции; електрически централи.