Влади-Мариана Георгиева ЕТ


Склад за търговия с храни от неживотински произход.