Вита - Злати Любенов ЕТ


Дейност в областта на химическата промишленост - химия, гуми или пластмаси.