Вита Вери


Клиника „Вита Вери” е открита през 1996 г., но началото си води от 1993 г. като „Ветерина” тогава намираща се в сградата на Института по микробиология и паразитология в гр. Стара Загора на ул. „Руски” и бул. „Славянски”. През 1996 г.  се преименува във „Вита Вери” и е център за лечение и рехабилитация на домашни любимци. През 2005г. е изградена нова, функционална сграда на ул. Стефан Караджа 101, която разполага с всички средства и удобства, които ни дават възможност да ви предоставим услуги, които трудно бихте намерили в други заведения. Добрата апаратура и квалифицирания персонал са предпоставка за качествено  извършване на ветеринарно медицински услуги в областта на:  терапия, хирургия, анестезиология, кардиология, онкология, стоматология, офталмология, орнитология.
Разполагаме с модерно обзаведената хирургична  зала, към която е обособена реанимация с кислород за пациенти в критично състояние – при необходимост, пациентите се наблюдават 24 часа. Специализираната апаратура дава възможност да се извършват прецизни операции, лабораторни изследвания, постоянно следене на сърдечната дейност, дишане, насищане на кръвта с кислород по време на операции.
Към клиниката има и  отопляем стационар за лечение на кучета и котки, в който животните са разположени в различни помещения по видове и тяхното здравно състояния се следи денонощно.
За клиенти, които не могат да посетят клиниката предлагаме обслужване по домовете. Инвалидите спокойно могат да се предвижват до клиниката или да позванят на предоставените телефони и да бъдат обслужени.

Управител на клиниката е д-р Елена Сиракова, специалист вътрешни болести при дребни и луксозни животни. Тук работят специалисти по всички видове екзотични животни, птици, гризачи, земноводни, змии и диви животни. Вашите домашни любимци ще бъдат в сигурни ръце под грижите на д-р Елена Сиракова, д-р Румен Димитров, д-р Нейка Нейчева, д-р  Севда Асенова.

Ветеринарните лекари и помощния персонал работещи в клиниката периодично участват в международни и наши семинари за повишаване на квалификацията си. Авторитета си дължим на сремежа на всеки един от нас да усвоява нови и перспективни методи за лечение на профилактика на заболяванията, качествено и професионално обслужване на всички пациенти.

Всяка година в клиниката идват стажанти от института по ветеринарна медицина, които провеждат при нас годишния си и държавен стаж и най-добрите ги подготвяме за работа в клиниката ни.