Висше транспортно училище Тодор Каблешков


  Подготвя висши кадри за железопътния транспорт.Специалности:Бакалавърска степен по:транспортна техника и технологиитехнология и управление на транспортатранспортно строителствокомуникационна техника и технологии и др.