Висша школа по мениджмънт и администрация УНСС, София


При Института за следдипломна квалификация на Университета за национално и  световно стопанство. Специализирана подготовка на ръководители и специалисти (дипломирани мениджъри).