Високо строителство АД


Проектиране, строителство, строителни услуги; производство на строителни материали и изделия; транспортни услуги; търговска дейност в страната и чужбина; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти.