Високо напрежение - 98 ООД


Фурна за хляб. Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.