ВИЛФ Инженеринг


"ВИЛФ - ИНЖЕНЕРИНГ" ООД - предмет на дейност проектиране, доставка и монтаж на газови, отоплителни, вентилационни и климатични инсталации.

 Фирмата разполага със собствен проектантски екип и монтажни групи и осъществява цялостно обслужване от технически консултации, разработване на индивидуални проектни решения, доставката, монтажа, узаконяването и въвеждането в експлоатация на обектите.

 Дружеството притежава удостоверение за работа със съоръжения с повишена опасност, издадено от ДАМТН с всички необходими сертификати за осъществяване на дейността.

Към момента фирмата обслужва договори за поддържане на газови съоръжения и инсталации, парни и водогрейни котли и съоръжения работещи под налягане, с промишлени, обществено-административни и битови обекти.