Викона ЕТ


Консултации и обучения по ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, НАССР, IFS, OHSAS 18001 за изграждане и въвеждане на системи за управление и сертификацията им.
Вътрешни одити, подготовка за сертификация и надзор.