Виг-Кринча-Иван Димитров ЕТ


Кафе-аперитив. Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.