Веселин Пейчинов ЕТ


ЕТ „Веселин Пейчинов” е производител на пенополистиренбетон и пенобетон, разполагащ с мобилно оборудване, даващо възможност производството на строителните смеси да се осъществява директно на строителната площадка, като същите могат да се транспортират до 60 метра височина, при дневен капацитет 20-25м³.