Верига сладкарници Неделя


Сладкарска къща Неделя е остнована на 1 април 1993 г. в София. Първата сладкарница е открита на пл. Баба Неделя, откъдето идва това хубаво българско име. Сега сладкарска къща Неделя разполага със седем собствени сладкарници в София и голяма модерна сладкарска работилница.