Вера Димитрова Костадинова


  Адвокат. Адвокатска колегия Пловдив.