Вентура кепитал инвест


Подготовка и внедряване на Системи за управление съгласно международните стандарти ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, OHSAS 18001, HACCP и др. Подготовка и управление на проекти финансирани от ЕС. Организиране на семинари, курсове за обучение и преквалификация.