Вени-2002-Вено Венев ЕТ


Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.