Вендим ООД


Внос и износ на черни метали и продукти от тях.