Вема-М.Христакиева ЕТ


 Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.