Величко Чаушев ЕТ


Кафене. Mагазин за търговия с храни и нехранителни стоки.