Велинов и С-ие


  Фирмата е с амбициозни намерения в изграждането на авторитетно присъствие на българския пазар, базирано на конкурентност и доверие.Три са основните направления на работа на фирмата:Борсова търговия (фирмата е акционер на Балканска Търговска Борса "Оупън Маркет", също и търгува през интернет фючърси и опции на Чикагската и Ню-Йорската стокови борси) на спот, форуърд и фючърсни договори на селскостопанска продукция, метали, промишлени стоки и нефт и нефтопродукти.Официален дистрибутор на продуктите на GranoVita за България.Самолетен транспорт на товари до всяка точка от света. Представител на украинска фирма на министерството на отбраната.