Велека-Нели Велешка ЕТ


Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.