Векомплекс ООД


Консултантски и проектантски услуги в общественото, промишленото и жилищното строителство. Обхваща всички етапи на инвестиционния процес. Предварителни проучвания, идейно и работно проектиране, консултации.