Вега ЕТ - Георги Георгиев


Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход.