Вега Д ЕЛ ЕООД


Изграждане,ремонт и подръжка на електроинсталации на промишлени,битови и офис сгради,кабелни захранвания,мълниезащити,подръжка и ремонт на машини и съоражения,домофонни системи