Ванини-Валентина Мирчанова ЕТ


Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Кафе-аперитив. Кафе-сладкарница.Сладкарски цех.