Валоре - 76 - Иванка Нешева ЕТ


Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.