„Валко Строй” ЕООД


Дейност на дружеството


Основната дейност на дружеството е свързана с проучване, инвестиране, проектиране и реализация на жилищно строителство; изпълняване на всички видове строително-монтажни работи – топлоизолации на фасади, минерални мазилки, гипсокартон, гипсови шпакловки, замазки, изграждане на ел.и ВиК инсталации; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти.

 

Професионалният опит на нашите кадри, технологичното оборудване, с което разполагаме и висококачествените материали, които използваме, ни позволяват да реализираме функционални, модерни, висококачествени и комфортни жилища, ателиета, офиси и магазини. В същото време построените от нас недвижими имоти се отличават със своята индивидуалност, обусловена от факта, че ние винаги се съобразяваме с изискванията и желанията на своите клиенти. Разработването на проектите се извършва с голяма прецизност, естетика и оригиналност.

 

Според нас важна предпоставка за качествено изпълнение във всички фази на строителния процес – от проектирането до довършителните работи и обзавеждането – е използването на най-съвременни материали и технологии. Дружеството работи само с доказани марки на строителния пазар. Освен това разполагаме със собствена строителна техника, инвентар, транспортни средства и недвижими имоти. Смятаме също така, че друг фактор , който има основна роля за качеството на изпълнение на възложените поръчки, е трудовият ресурс. Дружеството разполага с висококвалифициран екип от специалисти с дългогодишен професионален опит – екип от професионалисти в архитектурата, проектирането и строителния дизайн, строителен инженерен екип, технически ръководители, екип за груб строеж, екип за довършителни работи.