Валери Маринов ЕТ


Производител на чорапи и изградена широка дистрибуторска мрежа в страната.