Валентин Минев ЕТ


Супермаркет. Фурна за тестени изделия.