Вакуум техноложи солюшънз


Производство на диамантени изделия по метода на покритие във вакуумна среда за обработка на скални, строителни материали и други; възможност за покритие на нестандартни инструменти в кратки срокове.