Ваги-Владимир Костов ЕТ


Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Павилион за търговия с храни. Фурна.