Б. Браун Медикал ЕООД


В продължение на повече от 15 години Б. Браун, чрез своите дистрибутори, се фокусира върху развитието на продуктово портфолио, базирано на научни изследвания и иновация.Б. Браун предлага на глобалния здравен пазар продукти за анестезиология, интензивна медицина, кардиология, екстракорпорално кръвно лечение и хирургия, както и услуги, предназначени за болници, общопрактикуващи лекари и сектора за домашно лечение.