Бюро Студентски труд ООД


Услуги са безплатни за студенти и търсещите работа.За работодатели:Разполагаме със сериозна база данни от учащи се в трудоспособна възраст от всички висши училища и специалности в гр.София, както и от търсещи работа с различни квалификации и възрасти. Извършваме прецизен подбор на кадри за обявените от вас позиции; Съдействаме при подбора на високо мотивирани млади хора за стажове във вашите екипи; Предоставяме възможности за провеждане на презентации и срещи за популяризиране на дейността на различни компании пред академичната общност; Бюрото провежда различни по тема семинари с професионална насоченост, с цел запознаване с актуалните тенденции на пазара на труда, както и с изискванията, които поставя модерният бизнес за постигане на успешна реализация и кариера. За търсещите работа:консултации за избор на професионална реализация; оказване на помощ за изготвянето на документи при кандидатстване за работа; индивидуална подготовка за явяване на интервю; насочване към подходящи работни места; индивидуални консултации за изграждане на личен план за кариерно развитие, насочени към студенти в последни курсове на обучение; предлагане на работа съобразно изучаваната специалност; провеждане на тренинг "Планиране на кариера"; провеждане на тренинг "Представяне на интервю с работодател. Комуникативни умения. Умения за работа в екип".