Бързак-Зюмбюл Ибрям ЕТ


Кафе аперитив. Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.