Бърдар - 41 - Михо Великов ЕТ


Магазин за плодове и зеленчуци.