Българско Актюерско Дружество


Актюерите анализират, проектират и управляват широк спектър от случайни събития и финансови рискове.