Български иновационни проекти ЕООД


„Български иновационни проекти” ЕООД /B.I.P.Ltd/ е частна независима компания, специализирана в реализацията на бизнес стратегии, ориентирани към иновациите.
Стремежът ни е с наше участие да създаваме условия за внедряване на съвременни иновативни проектни решения.
Приоритетна задача на компанията е да бъде в помощ на своите партньори, да търси и намира иновативни проекти, да осигурява възможности за тяхната реализация, както и да поддържа коректни взаимоотношения с всички свои партньори.