Българска асоциация по балнеотуризъм


Цели на организацията:Запазване и развитие на традициите в балнеологията в България Изработване и изпълнение на Национална стратегия по балнеология и балнеотуризъмАктивно сътрудничество с органите на държавната власт и органите на местното самоуправление и местната администрация