Българска асоциация на мрежовите академии


Услуги в сферата на обучението. Българската асоциация на мрежовите академии (БАМА) e организация с нестопанска цел на всички Сиско академии и заинтересовани лица и организации в България. Тя е главно звено за свръзка на академиите и ще работи в защита на техните интереси, ще оказва подкрепа за повишаване на ефективността им, ще хармонизира учебните им програми и ще стимулира обучението по информационни и комуникационни технологии в страната.