Българска Асоциация Електроника


Подпомага и защитава частната инициатива на българските производители на електроника.