Българската асоциация за алтернативен туризъм


Българската асоциация за алтернативен туризъм (БААТ) е неправителствена организация, основана на 31.01.1998 година и регистрирана по ЗЛС. Обединяващо начало за нейните 46 членове е желанието в страната ни да се развиват алтернативните форми на туризъм.В асоциацията членуват неправителствени организации и регионални сдружения в областта на туризма, екологията и предприемачетвото, общински съвети по туризъм, природни паркове, туроператори, хотели, селски къщи и семейни пансиони, производствени кооперации, издатели, превозвач, манастир и физически лица, съпричастни към устойчивото развитие на българския туризъм, към съхраняването на народностната култура и традиции, колорита на селсските общности и природните дадености, различни от добре познатите, предлагани досега. БААТ е търсен участник в много срещи и инициативи свързани с туризма, регионалното развитие и околната среда. Асоциацията е член на Националния съвет по туризъм и Съвета за обучение в туризма.Дейността на БААТ беше високо оценена и представена в доклада за "Конкурентноспособността на българския туристически отрасъл" на Американската агенция MSI и на Форума за конкурентноспособността.Основните цели на БААТ са :Обединяване и защита на интересите на членовете йУтвърждаване на Хартата "Български дом" като система от критерии закачество на настаняването в селски къщи, семейни хотели и манастириСъздаване на национална мрежа и база данни за настаняване "Български дом"Подпомагане на инициативи, свързани с алтернативния туризъмУчастие в национални и международни срещи, борси, изложенияПартньорство по проекти, семинари и курсове за професионално обучение и квалификация; Популяризиране, рекламно-издателска дейност и информационно обслужванеРазработване на проекти и програми от национален и регионален мащабКонсултинг и съдействие на фирми с инвестиционен интерес