Българка-Здравков Георгиев ЕТ


Павилион за търговия с храни.