България Онлайн ЕООД


Услуги в сферата на ИТ.  Пълна гама информационни услуги, включително бърз и надежден достъп до Интернет, дизайн и поддръжка на Интернет страници, реклама и рекламна стратегия в Интернет, разработка и реализация на локални мрежи и бази данни, квалифицирано техническо съдействие, доставка, монтаж, настройка и обучение за работа с мрежов хардуер и софтуер, както и консултантски услуги.