Бъдинтурист АД


Международен и вътрешен туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, търговия и услуги.