Бул Строй Контрол Инженеринг АД


Строителен надзор. Оценка съответствието на инвестиционните проекти. Консултантски услуги в сферата на строителството.