Булхан-66-Валентин Риджалски ЕТ


Цех за производство тестени закуски. Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.