БулСпейс ЕООД


Ние предлагаме цялостни решения както за големи фотоволтаични проекти, така и за малки слънчеви електроцентрали:
-оценяване пригодността на терени;
-изготвяне на слънчево енергийни одити;
-помощ при узаконяване;
-консултация при избор на оборудване;
-проектиране;
-доставка на оборудване;
-изграждане и монтаж;
-поддръжка и сервиз;
-подкрепа при финансиране и субсидиране по програмите на Европейския съюз за безвъзмездна помощ;
-оценка и оптимизация на проекти в процес на разработване;
-мониторинг и оптимизация на завършени проекти.